Upcoming Events

Pie & AI: Ulaanbaatar – Breaking into AI

March 14, 2021

Энэхүү эвентээр Хиймэл Оюуны хэрэглээ ба дата карьерын замналаас туршлага судлахаар салбарын шилдэг 3 төлөөлөгчтэй…

Learn More